Z-t-P/39/18 - Rozstrzygnięte - Policja Warmińsko-Mazurska

Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: W załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania
CPV: 85121000-3
Wartość zamówienia: Array

Świadczenie usług zdrowotnych obejmujących badania lekarskie oraz szczepienie funkcjonariuszy i pracowników Policji garnizonu warmińsko – mazurskiego (KPP Ełk, KPP Giżycko, KPP Gołdap, KPP Olecko, KPP Węgorzewo i KPP Pisz)