Z-t-P/6/2017 - Rozstrzygnięte - Policja Warmińsko-Mazurska

Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: W załączeniu informacja z dn 12.05.2017 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w 7 zadaniach i unieważnieniu postępowania w 14 zadaniach
CPV: 50118110-9, 98351100-9
Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Usługi holowania i parkowania pojazdów, ich części składowych, urządzeń i rzeczy dla jednostek Policji woj. warmińsko-mazurskiego (21 zadań częściowych)