Z-t_P/2/2017 - Rozstrzygnięte - Policja Warmińsko-Mazurska

Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 31.01.2017 r.
CPV: 34351100-3
Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Informacja o wyniku licytacji elektronicznej L-5-2017- Sukcesywne dostawy ogumienia do pojazdów samochodowych na potrzeby KWP w Olsztynie.