Z-t-P/7/2020 - Ogłoszone - Policja Warmińsko-Mazurska

Ogłoszone

Termin składania ofert: UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert na 27-05-2020 r. godz. 13:00 UWAGA!!! W załączeniu odpowiedzi na zapytania z dnia 20-05-2020 r. oraz zmieniony Formularz cenowy dla Zad. Nr 6
CPV: CPV – 34300000-0
Wartość zamówienia: Array

Sukcesywne dostawy części zamiennych do pojazdów samochodowych i motocykli dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie (6 zadań częściowych)