Z-t-P/8/2020 - Ogłoszone - Policja Warmińsko-Mazurska

Ogłoszone

Termin składania ofert: 21.05.2020 godz. 13:00 UWAGA! w załączeniu odpowiedzi na zapytania do treści ogłoszenia i zmiana załącznika nr 6 oraz sprostowanie udzielonej odpowiedzi.
CPV: 34351100-3, 34411200-3
Wartość zamówienia: Array

Sukcesywne dostawy ogumienia do samochodów i do motocykli dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie