Z-t-P/3/2020 - Ogłoszone - Policja Warmińsko-Mazurska

Ogłoszone

Termin składania ofert: W załączeniu informacja z otwarcia ofert. Informacja ta została również zamieszczona na platformie zakupowej eB2B
CPV: 71220000-6 71248000-8 71520000-9
Wartość zamówienia: Array

Opracowanie dokumentacji projektowej policyjnej strzelnicy ćwiczebnej w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 3 na działce nr 46 obręb 69 oraz pełnienie nadzoru autorskiego i zastępczego nadzoru inwestorskiego w trakcie budowy obiektu