Z-t-P/29/19 - Ogłoszone - Policja Warmińsko-Mazurska

Ogłoszone

Termin składania ofert: 20.09.2019 r. godz. 13:00
CPV: 38000000-5
Wartość zamówienia: Array

Dostawa, montaż i uruchomienie chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas typu pojedynczy kwadrupol z autosamplerem (GC-MS) do Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie wraz z usługą szkoleniową w zakresie jego obsługi i świadczeniem pełnego serwisu w okresie gwarancji w cenie oferty

Pliki do pobrania