Z-t-P/20/19 - Ogłoszone - Policja Warmińsko-Mazurska

Ogłoszone

Termin składania ofert: UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert na 16-09-2019 r. godz. 13:00 W załączeniu odpowiedzi na zapytania z dnia 10-09-2019 r.
CPV: CPV-31710000-6
Wartość zamówienia: Array

Zawarcie umowy ramowej na dostawę depozytorów na klucze dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie