Z-t-P/25/19 - Ogłoszone - Policja Warmińsko-Mazurska

Ogłoszone

Termin składania ofert: 18.09.2019 godz. 13:00 Uwaga! II Zmiana terminu składania ofert. Wszyskie informacje na platformie elektronicznej EB2B
CPV: 71220000-6 71248000-8
Wartość zamówienia: Array

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy krytej policyjnej strzelnicy ćwiczebnej wraz z przebudową sieci zewnętrznych w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 3 na działce nr 46 obręb 69 oraz pełnienie nadzoru autorskiego