Z-t-P/19/19 - Ogłoszone - Policja Warmińsko-Mazurska

Ogłoszone

Termin składania ofert: 23.07.2019 r. godz. 13:00
CPV: CPV-45216000-4; 71220000-6
Wartość zamówienia: Array

Adaptacja projektu powtarzalnego i (opcjonalnie) wybudowanie nowej siedziby Posterunku Policji w Jezioranach przy ul. Kajki