Z-t-P/7/19 - Ogłoszone - Policja Warmińsko-Mazurska

Ogłoszone

Termin składania ofert: W załączeniu informacja z otwarcia ofert
CPV: 85000000-9
Wartość zamówienia: Array

Usługi medyczne obejmujące badanie osób zatrzymanych na rzecz jednostek Policji województwa warmińsko – mazurskiego (22 zadania częściowe) - usługi społeczne o wartości szacunkowej poniżej 750 000 euro