Z-t-P/34/18 - Ogłoszone - Policja Warmińsko-Mazurska

Ogłoszone

Termin składania ofert: UWAGA!!!! Zmiana terminu składania ofert - 24.10.2018 r. godz. 13:00
CPV: 45216110-8
Wartość zamówienia: Array

Wykonanie modernizacji i przebudowy wnętrza budynku i placu spacerowego Policyjnej Izby Dziecka w Olsztynie przy ul. Borowej 9