Z-t-P/23/18 - Ogłoszone - Policja Warmińsko-Mazurska

Ogłoszone

Termin składania ofert: 25.07.2018 godz. 13:00
CPV: 09111210-5 09113000-4
Wartość zamówienia: Array

Sukcesywne dostawy węgla kamiennego (kostka/ orzech) i koksu grubego do kotłowni jednostek Policji woj. warmińsko-mazurskiego (10 zadań częściowych).

Pliki do pobrania