Z-t-P/21/18 - Ogłoszone - Policja Warmińsko-Mazurska

Ogłoszone

Termin składania ofert: 20.08.2018 r. godz. 13:00. UWAGA. Załączono odpowiedzi Zamawiającego na zapytania do treści SIWZ z dn. 13.07.2018 r.
CPV: 85120000
Wartość zamówienia: Array

Świadczenie usług zdrowotnych obejmujących badania lekarskie oraz szczepienie funkcjonariuszy i pracowników Policji garnizonu warmińsko - mazurskiego (3 zadania częściowe)