Z-t-P/20/18 - Ogłoszone - Policja Warmińsko-Mazurska

Ogłoszone

Termin składania ofert: 14.08.2018 r. godz. 10:00
CPV: 33696500-0, 38000000-5,3843700-7
Wartość zamówienia: Array

Dostawa sprzętu badawczego oraz materiałów i odczynników do izolacji DNA do Laboratoriów Kryminalistycznych Komendy Stołecznej Policji w Warszawie oraz Komend Wojewódzkich Policji w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Szczecinie, Łodzi, Katowicach, Rzeszowie, Wrocławiu i Olsztynie (20 zadań częściowych)