Z-1493/2018 - Ogłoszone - Policja Warmińsko-Mazurska

Ogłoszone

Termin składania ofert: W załączeniu informacja o zakończeniu dialogu
CPV:
Wartość zamówienia:

Ogłoszenie o Dialogu Technicznym, prowadzonym w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wysokowydajnej platformy do izolacji DNA ze śladów kryminalistycznych z możliwością integracji z systemem pipetującym w obszarze pre-PCR.