Z-t-P/8/2018 - Ogłoszone - Policja Warmińsko-Mazurska

Ogłoszone

Termin składania ofert: 28.05.2018 godz. 13:00 Uwaga! Zmiana treści SIWZ i terminu składania ofert.
CPV: 45232452-5
Wartość zamówienia: Array

Wykonanie drenażu opaskowego w celu zabezpieczenia przed naporem wód opadowych budynku Komendy Powiatowej Policji w Braniewie przy ul. Moniuszki 11 A.