Z-t-P-10/18 - Ogłoszone - Policja Warmińsko-Mazurska

Ogłoszone

Termin składania ofert: W załączeniu informacja z otwarcia ofert
CPV: 33696200-7, 33696300-8, 38437110-1, 33793000-5, 38437000-7, 33192500-7, 19520000-7, 37322300-4
Wartość zamówienia: Array

Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych i materiałów techniki policyjnej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie (13 zadań częściowych)