Z-t-P/6/2018 - Ogłoszone - Policja Warmińsko-Mazurska

Ogłoszone

Termin składania ofert: W załączeniu informacja z otwarcia ofert
CPV: 45100000-8 45232000-2 45232100-3 45310000-3 45315600-4 45315700-5
Wartość zamówienia: poniżej 5.548.000 euro

Wykonanie remontu, przebudowy i budowy sieci uzbrojenia terenu w kompleksie budynków przy ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 3 w Olsztynie, woj. warmińsko-mazurskie

Załączniki do strony