Z-t-P/2/18 - Ogłoszone - Policja Warmińsko-Mazurska

Ogłoszone

Termin składania ofert: 28.02.2018 r. godz. 13:00
CPV: 71220000-6 71248000-8
Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Opracowanie dokumentacji projektowej budynku krytej policyjnej strzelnicy ćwiczebnej w Olsztynie przy ul. 5 Wileńskiej Brygady AK nr 3 (dawnej ul. W. Pstrowskiego 3) oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji

Załączniki do strony