Z-t-P/26/2017 - Ogłoszone - Policja Warmińsko-Mazurska

Ogłoszone

Termin składania ofert: W załączeniu informacja z otwarcia ofert oraz formularz do złożenia oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej.
CPV: 09111210-5 09113000-4
Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Sukcesywne dostawy węgla kamiennego (kostka/ orzech) i koksu grubego do kotłowni jednostek Policji woj. warmińsko-mazurskiego (11 zadań częściowych).