Z-t-P/17/17 - Ogłoszone - Policja Warmińsko-Mazurska

Ogłoszone

Termin składania ofert: W załączeniu informacja z otwarcia ofert. UWAGA!!!! Oświadczenia o grupie kapitałowej należy złożyć do dnia 03.07.2017 r.
CPV: 85121000-3
Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Świadczenie usług zdrowotnych obejmujących badania lekarskie oraz szczepienie funkcjonariuszy i pracowników Policji garnizonu warmińsko - mazurskiego