Z-t-P/11/17 - Ogłoszone - Policja Warmińsko-Mazurska

Ogłoszone

Termin składania ofert: 25.04.2017 r. godz. 13:00
CPV: 45000000-7
Wartość zamówienia: poniżej 5.225.000 euro

Wykonanie remontu i przebudowy dachu, instalacji odgromowej oraz klatki schodowej K1 w budynku Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie przy ul. Wolności 2