Przestępstwa o charakterze kryminalnym - Wybrane statystyki - Policja Warmińsko-Mazurska

Wybrane statystyki

Przestępstwa o charakterze kryminalnym

rok 2018

Jednostka

Postępowania wszczęte

Przestępstwa stwierdzone

Liczba podejrzanych

Wykrywalność (%)

KMP Elbląg

3384

2476

1198

69,6

KMP Olsztyn

4620

3603

1313

53,7

KPP Bartoszyce

1101

702

384

74,9

KPP Braniewo

577

548

370

79,9

KPP Działdowo

647

678

351

74,4

KPP Ełk

1344

1247

844

80,2

KPP Giżycko

929

674

383

65,4

KPP Gołdap

245

208

158

85,1

KPP Iława

1244

1158

648

74,5

KPP Kętrzyn

656

554

289

75,1

KPP Lidzbark Warm.

503

419

239

70,5

KPP Mrągowo

554

359

172

58,5

KPP Nidzica

461

416

213

70,9

KPP Nowe Miasto Lub.

530

471

320

87,6

KPP Olecko

390

316

181

73,1

KPP Ostróda

1385

1165

606

66,0

KPP Pisz

781

593

367

76,1

KPP Szczytno

1024

825

393

58,4

KPP Węgorzewo

272

201

133

82,6

KWP Olsztyn

54

275

41

77,5

Województwo
warm.-maz.

20701

16888

8603

68,40