Służba kandydacka - Policja Warmińsko-Mazurska

Służba kandydacka

Uwaga!

W związku z przyjętym przez Radę Ministrów "Programem profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2008-2010", zawieszono obowiązek odbywania zasadniczej służby wojskowej, a tym samym zawieszeniu ulega również możliwość odbywania zastępczej służby wojskowej w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych RP (m.in. w oddziałach prewencji Policji), zamiast służby wojskowej.