Po służbie kandydackiej - Policja Warmińsko-Mazurska

Po służbie kandydackiej

UWAGA !

Wobec osób, które odbyły służbę kandydacką w oddziałach prewencji Policji, rozpoczynających starania o przyjęcie do służby w Policji, stosuję się "ogólne" zasady postępowania kwalifikacyjnego do służby wynikające z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432).

Informacje dotyczące prowadzonego doboru do służby w Policji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zostały zamieszczone na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.