Rekrutacja do służby w Policji - Policja Warmińsko-Mazurska

Rekrutacja do służby w Policji

SEKCJA DOBORU I REZERWY KADROWEJ
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W OLSZTYNIE

 
10 – 575 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 5

e-mail: sekcja.doboru@ol.policja.gov.pl
 
-  telefon miejski:                                    - fax miejski:
    (89) 522 4400,                                       (89) 522 44 05.
    (89) 522 4402,
    (89) 522 4403,
    (89) 522 4404.