Rekrutacja do służby w Policji - Policja Warmińsko-Mazurska

Rekrutacja do służby w Policji

SEKCJA DOBORU I REZERWY KADROWEJ
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W OLSZTYNIE

Uwaga! Dobór do służby w Policji

Informujemy, że do odwołania wprowadzono możliwość składania przez kandydatów do służby w Policji dokumentów,
o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Policji, wyłącznie drogą pocztową na adres:

Sekcja Doboru i Rezerwy Kadrowej
Wydziału Kadr i Szkolenia
KWP w Olsztynie
10-575 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 5

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciagu do odwołania, zawieszone są pozostałe czynności przeprowadzane
w ramach postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji

 


10 – 575 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 5

e-mail: sekcja.doboru@ol.policja.gov.pl
 
-  telefon miejski:                                    - fax miejski:
    (89) 522 4400,                                       (89) 522 44 05.
    (89) 522 4402,
    (89) 522 4403,
    (89) 522 4404.