Przepisy prawne - Przestępczość nieletnich - Policja Warmińsko-Mazurska

Przestępczość nieletnich

Przepisy prawne

  • Ustawa z dnia 26 pażdziernika 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich.
  • Zarządzenie nr 1619 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich.