Aktualności

Uczyć, informować, zapobiegać. Otwarte szkoły - otwarte jednostki Policji

"Uczyć, informować, zapobiegać. Otwarte szkoły – otwarte jednostki Policji”

Pod takim hasłem już po raz kolejny spotkaliśmy się z 60 nauczycielami i pedagogami szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych naszego województwa. Wszystko po to, by wciąż uczyć się skutecznych metod pomagania uczniom, by zdobywać wiedzę na temat aspektów psychologicznych przemocy rówieśniczej, dokształcać się w kierunku procedury niebieska karta oraz wypracowywać skuteczne formy współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją. To tylko niektóre tematy poruszane podczas szkolenia nauczycieli, w którym biorą udział przedstawiciele policji, sądu, kuratorów sądowych, kuratorium oświaty w Olsztynie.


To już ostatnie – trzecie spotkanie w tym roku szkolnym i pomimo natłoku spraw związanych z wystawianiem ocen, ostatnimi zaliczeniami oraz wypisywaniem świadectw, nie zabrakło chętnych do udziału w spotkaniu. Prawie 60 uczestników po raz kolejny spotkało się z prowadzącymi szkolenie specjalistami.

Przypomnieć należy, że projekt „Uczyć, informować, zapobiegać. Otwarte szkoły – otwarte jednostki Policji” realizowany jest w ramach Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  „Razem bezpieczniej”. Szkolenia realizowane są od 6 kwietnia 2011 r. i od tego czasu przeszkolono już ponad 600 osób.
Ważne, że szkolenia każdorazowo odbywają się bezpłatnie, a  każdy uczestnik otrzymuje certyfikat oraz materiały edukacyjne.

Przedsięwzięcie realizowane jest z inicjatywy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
Patronat nad przedsięwzięciem objęli Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

Przypomnijmy, że podstawowym celem projektu jest zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich. Podczas spotkań wskazujemy nauczycielom sposoby rozwiązywania problemów z uczniami, wskazujemy sposoby przeciwdziałania przemocy w placówkach oświatowych oraz formy współpracy z innymi instytucjami i placówkami. Ponadto dążymy do wzmocnienia integracji działań Policji i nauczycieli w radzeniu sobie z przemocą.

Podczas wykładów prowadzonych przez prelegentów poruszane będą poniższe zagadnienia:
1. Zadania szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom;
2. Aspekty psychologiczne przemocy rówieśniczej.
3. Zasady współpracy szkół z sądami, kuratorami, policją.
4. Zagrożenie cyberprzemocą.
5. Przemoc w rodzinie - Procedura Niebieskiej Karty.
6. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością oraz demoralizacją.