Kolejna grupa nauczycieli przeszkolona - Aktualności - Policja Warmińsko-Mazurska

Aktualności

Kolejna grupa nauczycieli przeszkolona

To już czwarte spotkanie V edycji szkolenia dla nauczycieli naszego województwa pn. „Uczyć, informować, zapobiegać. Otwarte szkoły – otwarte jednostki Policji”.
Projekt realizowany jest w ramach Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań   „Razem bezpieczniej”.

Szkolenia realizowane są od 6 kwietnia 2011 r. Od tego czasu przeszkolono ponad 600 osób.
Szkolenia odbywają się bezpłatnie. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat oraz materiały edukacyjne.

Przedsięwzięcie realizowane jest z inicjatywy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
Patronat nad przedsięwzięciem objęli Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

W trzech pierwszych edycjach wykłady prowadzili sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz eksperci Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. W tej edycji propozycję współpracy przyjęli również Kuratorzy Zawodowi Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Podstawowym celem projektu jest zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich. Podczas spotkań wskazujemy nauczycielom sposoby rozwiązywania problemów z uczniami, wskazujemy sposoby przeciwdziałania przemocy w placówkach oświatowych oraz wskazujemy formy współpracy z innymi instytucjami i placówkami.Ponadto dążymy do wzmocnienia integracji działań Policji i nauczycieli w radzeniu sobie z przemocą.

Podczas wykładów prowadzonych przez prelegentów poruszane będą poniższe zagadnienia:
1. Zadania szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.
2. Aspekty psychologiczne przemocy rówieśniczej.
3. Zasady współpracy szkół z sądami, kuratorami, policją.
4. Zagrożenie cyberprzemocą.
5. Procedura Niebieskiej Karty.
6. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością oraz demoralizacją.

Szkolenia w dalszym ciągu cieszą sie ogromnym zainteresowaniem. W spotkaniach uczestniczą również tzw. "wolni słuchacze", którym nie zależy na otrzymaniu certyfikatu. Uczestniczą, bo chcą się dowiedzieć, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach z młodzieżą i gdzie zgłosić się, by uzyskać pomoc. Spotkania poza formułą wykładu mają również charakter luźnej rozmowy, dyskusji, co pozwala na wyjaśnianie wszelkich wątpliwości. Nie ma pytań bez odpowiedzi. Spotykamy się, by wypracowywać formy dobrej współpracy w procesie edukacji i wychowania naszej młodzieży.