Szkolą się, by było bezpieczniej - Aktualności - Policja Warmińsko-Mazurska

Aktualności

Szkolą się, by było bezpieczniej

W dniach 10-12 marca 2014 roku Wydział Prewencji KWP w Olsztynie zorganizował szkolenie dla ponad 20 warmińsko-mazurskich policjantów zajmujących się organizacją służby patrolowej, organizacją służby przewodników psów służbowych oraz organizacją służby na wodzie. Szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „KAPER" w Juracie.

W trakcie szkolenia omówiono następujące zagadnienia:

  • Organizacja służby patrolowej, pełnienie służby patrolowej, koordynacja działań zewnętrznych z wykorzystaniem SWD. Nadzór nad jej realizacją. 
  • Wykorzystanie sił kierowanych do działań zewnętrznych.
  • Nadzór nad użyciem lub wykorzystaniem środków przymusu bezpośredniego i broni  palnej. Najczęściej popełniane błędy w zakresie dokumentowania użycia śpb.
  • Wykorzystanie systemów informatycznych w organizacji służby.
  • Organizacja służby na wodzie i terenach przywodnych.
  • Organizacja służby przewodników psów służbowych.

Szkolenie miało na celu podniesienie wiedzy funkcjonariuszy Policji  z zakresu  organizacji służby patrolowej, organizacji służby przewodników psów służbowych oraz organizacji służby na wodzie w KMP/KPP i KP przy wykorzystaniu systemów informatycznych funkcjonujących w Policji.  Wiedza uzyskana podczas szkolenia pozwoli zapewne na efektywniejsze wykorzystanie sił  i środków kierowanych do pełnienia służby zewnętrznej w garnizonie warmińsko-mazurskim, jak również efektywniejsze współdziałanie  służb prewencyjnych z podmiotami pozapolicyjnymi powołanymi do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.