WYDZIAŁ KONWOJOWY - Wydział Konwojowy - Policja Warmińsko-Mazurska

Wydział Konwojowy

Wydział Konwojowy

WYDZIAŁ KONWOJOWY
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

ul. Erwina Kruka 43
10-950 Olsztyn
tel. (89)  522 46 00
fax (89)  522 46 05

e-mail: naczelnik.konwojowy@ol.policja.gov.pl

 

NACZELNIK WYDZIAŁU

mł. insp.  Marek Jedynasty
e-mail: marek.jedynasty@ol.policja.gov.pl

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

podinsp. Adam Rudnicki
e-mail: adam.rudnicki@ol.policja.gov.pl

 

Sekretariat

Krystyna Kwiatkowska
tel. (89) 522 46 00
tel. resort 731 46 00

 

Zespół ds. Organizacji Służby
ul. Erwina Kruka 43
10-950 Olsztyn  
tel. 731 4603, 4604, 4006, 4607

specjalista Zespołu podkom. Katarzyna Marczak
tel. 731 4607, (89) 522 4607
e-mail: katarzyna.marczak@ol.policja.gov.pl

specjalista Zespołu kom. Dariusz Żołądkowski
tel. 731 4603, (89) 522 4603
e-mail: dariusz.zoladkowski@ol.policja.gov.pl

asystent Zespołu asp. szt. Adam Szulgo
tel. 731 4606, (89) 522 4606                    
e-mail: adam.szulgo@ol.policja.gov.pl

asystent Zespołu mł.asp. Adam Czapliński
tel. 731 4604, (89) 522 4604
e-mail: adam.czaplinski@ol.policja.gov.pl

 

Policyjna Izba Dziecka
ul. Borowa 9a
10-950 Olsztyn
tel. 731 3390, (89) 522 3390
fax 731 3395, (89) 522 3395

Kierownik Policyjnej Izby Dziecka podinsp. Andrzej Jarecki
tel. 731 3391, (89) 522 3391
e-mail: andrzej.jarecki@ol.policja.gov.pl

Referat w Olsztynie
ul. Erwina Kruka 43
10-950 Olsztyn
tel. 731 4611, 4612, (89) 522 4611, 4612
fax 731 4609, (89) 522 4609
e-mail: referat.konwojowy-olsztyn@ol.policja.gov.pl

Kierownik Referatu asp. szt. Benon Pęk
tel. 731 4610, (89) 522 4610
e-mail: benon.pek@ol.policja.gov.pl

Ogniwo I Referatu w Olsztynie
Kierownik Ogniwa I Referatu asp. Grzegorz Piskorz
tel. 731 4611, (89) 522 4611
e-mail: grzegorz.piskorz@ol.policja.gov.pl

Ogniwo II Referatu w Olsztynie
 Kierownik Ogniwa II Referatu st. asp. Marcin Ciołek
tel. 731 4612, (89) 522 4612
e-mail: marcin.ciolek@ol.policja.gov.pl

Ogniwo w Elblągu
ul. Pl. Konstytucji 1
82-300 Elbląg
tel/fax (55) 611 2475
Kierownik Ogniwa st. asp. Marcin Zieliński

Ogniwo w Bartoszycach
ul. Warszawska 9
11-200 Bartoszyce
tel. 732 1292, (89) 762 8292
fax 732 1293, (89) 762 8293
Kierownik Ogniwa asp. Piotr Lechman
e-mail: piotr.lechman@ol.policja.gov.pl

Ogniwo w Szczytnie
ul. Piłsudskiego 39
12-100 Szczytno
tel. 733 1294, (89) 6232 294
fax 732 1295, (89) 6232 295
Kierownik Ogniwa nadkom. Sławomir Matuszyk  
e-mail: slawomir.matuszyk@ol.policja.gov.pl

Ogniwo w Giżycku
ul. 1-go Maja 26
11-500 Giżycko
tel. 735 2217, (87) 429 9217
fax 735 2218, (87) 429 9218
Kierownik Ogniwa st. asp. Marcin Makowski
e-mail: marcin.makowski@ol.policja.gov.pl

Ogniwo w Iławie
ul. Wiejska 4
14-200 Iława
tel/fax 732 6292, (89) 640 7292
Kierownik Ogniwa asp. szt. Maciej Licznerski
e-mail: maciej.licznerski@ol.policja.gov.pl

Ogniwo w Działdowie
ul. Grunwaldzka 8
13-200 Działdowo
tel. 732 3278, (23) 698 0278
fax 732 3275, (23) 698 0275
Kierownik Ogniwa asp. szt. Maciej Michalski
e-mail: maciej.michalski@ol.policja.gov.pl

Zespół w Ostródzie Referatu w Olsztynie
ul. Jana III Sobieskiego 12
14-100 Ostróda
tel/fax (89) 642 5589
asystent Zespołu mł. asp. Piotr Ziulewski

Zespół w Braniewie Ogniwa w Elblągu
ul. Moniuszki 11A
14-500 Braniewo
tel/fax (55) 646 5217
referent Zespołu sierż. szt. Jarosław Wójciński
                                                                                                                 

Zadania Wydziału:

 • zarządzanie służbami konwojowymi i koordynacja ich działań,
 • współdziałanie z sądami i prokuratorami w zakresie zabezpieczenia rozpraw sądowych z udziałem osób pozbawionych wolności, będących członkami zorganizowanych grup przestępczych,
 • organizowanie i realizowanie konwojów osób z aresztów śledczych, zakładów karnych, zakładów poprawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i policyjnych izb dziecka  do sądów, prokuratur, zakładów opieki zdrowotnej (na badania lub leczenie) i na miejsce czynności procesowych w terenie,
 • organizowanie i realizowanie konwojów osób pozbawionych wolności, których udział w czynnościach procesowych wymaga przetransportowania ich do innej jednostki penitencjarnej,
 • wykonywanie konwojów i doprowadzeń osób przekazywanych w ramach umów międzynarodowych,
 • realizowanie konwojów etapowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 • realizowanie i koordynowanie doprowadzeń osób uchylających się od obowiązku stawienia się na wezwanie uprawnionych organów, które zatrzymane zostały przez policjantów z komend miejskich/powiatowych Policji na podstawie nakazów doprowadzenia z miejsca zamieszkania lub zatrzymanych w związku z ukrywaniem się przed organami wymiaru sprawiedliwości, gdy siedziby organów wzywających znajdują się poza terenem działania jednostek Policji szczebla miejskiego/powiatowego,
 • zapewnienie doraźnej opieki i właściwych wychowawczo warunków pobytu nieletnim umieszczonym w PID,
 • prowadzenie działalności wychowawczo-opiekuńczej, kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej z nieletnimi umieszczonymi w PID,
 • współpraca z komórkami Policji do spraw nieletnich i patologii w zakresie ujawniania i rozpoznawania środowisk oraz zdarzeń stanowiących źródło demoralizacji i przestępczości nieletnich, a także zaniedbań opiekuńczo – wychowawczych i konieczności podjęcia działań profilaktycznych,
 • opracowywanie planów i prowadzenie szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów i pracowników Wydziału Konwojowego,
 • opracowywanie analiz z wydarzeń nadzwyczajnych w służbie konwojowej, a także  zaistniałych w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokojach przejściowych, tymczasowych pomieszczeniach przejściowych w jednostkach Policji oraz policyjnych izbach dziecka na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań w zakresie organizacji i pełnienia służby: w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokojach przejściowych, tymczasowych pomieszczeniach przejściowych w jednostkach Policji oraz policyjnych izbach dziecka na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
 • współpraca z sądami i prokuraturami w zakresie poprawy wyposażenia i zabezpieczenia technicznego budynków sądów i prokuratur oraz wdrażania rozwiązań umożliwiających optymalne wykorzystanie sił i środków kierowanych do realizacji zadań konwojowych,
 • realizacja zadań na rzecz jednostek Policji, w których znajdują się siedziby komórek organizacyjnych Wydziału celem wsparcia działań podejmowanych na rzecz zapewnienia pożądanego poziomu bezpieczeństwa, a także porządku publicznego (pomoc w zabezpieczeniu imprez masowych oraz pełnienie służby patrolowej) – realizacja w/w zadań uzależniona jest od ilości zleconych konwojów osób pozbawionych wolności,
 • konwojowanie ładunków pocztowych na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.