Wydział Komunikacji Społecznej - Policja Warmińsko-Mazurska

Wydział Komunikacji Społecznej

 Wydział Komunikacji Społecznej
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

ul. Partyzantów 6/8  
10-521 Olsztyn  
tel. (89) 522 54 30
fax (89) 522 56 25

e-mail: naczelnik.wks@ol.policja.gov.pl

 

Naczelnik Wydziału

nadkom. Robert Brzycki

 

Sekretariat
Sekretarka Małgorzata Rzemieniewska
e-mail: malgorzata.rzemieniewska@ol.policja.gov.pl
(89) 522 54 30

 

w zastępstwie

Magdalena Wachowska - odpowiedzialna m.in za obsługę zagadnień związanych z Funduszem Prewencyjnym PZU
e-mail: magdalena.wachowska@ol.policja.gov.pl
(89) 522 54 30
 

Zespół Prasowy
 p.o. Rzecznika Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

mł. asp. Tomasz Markowski
(89) 522 52 59, (89) 522 52 52

Zespół Zarządzania Jakością
(89) 522 57 61

Zespół Komunikacji Wewnętrznej

Redaktor Naczelny dwutygodnika "Informator KWP w Olsztynie"

Bożena Przyborowska
e-mail: bozena.przyborowska@ol.policja.gov.pl
(89) 522 54 41

Zespół Ogólny
Koordynator

podinsp. Jolanta Szymulewska-Ozioro
e-mail: jolanta.szymulewska-ozioro@ol.policja.gov.pl
tel. (89) 522 54 38, (89) 522 54 37

 

Zakres zadań
Zadaniem Wydziału Komunikacji Społecznej jest realizacja polityki informacyjnej Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, poprzez:

 • kształtowanie i prowadzenie w środkach masowego przekazu polityki informacyjnej oraz medialną obsługa zdarzeń o zasięgu wojewódzkim;
 • analizę,  ocenę i monitorowanie obszarów mających wpływ na wewnętrzny i zewnętrzny wizerunek Policji w województwie, kształtowanie wizerunku oraz kreowanie działań podnoszących efektywność pracy Policji;
 • koordynowanie i realizowanie badań opinii społecznej;
 • prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Komendanta oraz wykonywanie pozostałych zadań wynikających z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 • przygotowywanie analiz systemowych funkcjonowania jednostek Policji, głównych kierunków pracy oraz sprawozdań z ich realizacji;
 • formułowanie strategii Komendanta oraz koordynowanie działań w obszarze planowania strategicznego;
 • utrzymywanie Systemu Zarządzania Jakością;
 • koordynowanie procesów Kontroli Zarządczej oraz utrzymywanie Systemu Zarządzania Ryzykiem w Komendzie i jednostkach Policji;
 • prowadzenie i koordynowanie międzynarodowej współpracy pozaoperacyjnej jednostek Policji;
 • utrzymywanie i rozwój komunikacji wewnętrznej;
 • przygotowywanie i wydawanie dwutygodnika pt. "Informator KWP w Olsztynie".