Struktura wydziału - Policja Warmińsko-Mazurska

Struktura wydziału

STRUKTURA WYDZIAŁU

Zespół I ds. NADZORU, SZKOLEŃ I KOORDYNACJI

Koordynator:  nadkom. Rafał KOT
tel. służbowy: (731) 56 38(30); fax służbowy: (731) 56 35; tel. komórkowy: 606 872 561
tel. miejski (89) 522 56 38(30); fax miejski (89) 522 56 35
e-mail: rafal.kot@ol.policja.gov.pl


Główne zadania zespołu I:

realizowanie nadzoru nad komórkami dw. z PG w KMP i KPP, doskonalenie zawodowe, realizacja projektu UE INTERREG IIIA, publikowanie „Biuletynu Informacyjno-Statystycznego Pionu dw. z PG”, sprawozdawczość, pomoce prawne, planowanie wyposażenia logistycznego pionu, „pranie brudnych pieniędzy”, poszukiwanie majątku pochodzącego z dokonanych przestępstw

 

Grupa ds. odzysku mienia
e-mail: odzyskmienia@ol.policja.gov.pl

 

Zespół II ds. ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI ZWIĄZANEJ Z OBROTEM GOSPODARCZYM

Koordynator: 
tel. służbowy: (731) 56 39(30); fax służbowy: (731) 56 35; tel. komórkowy: 696 790 575
tel. miejski (89) 522 56 39(30); fax miejski (89) 522 56 35
e-mail:


Główne zadania zespołu II:

przestępstwa związane z obrotem gospodarczym, kapitałowym i pieniężnym, oszustwa gospodarcze, przestępstwa na szkodę interesów finansowych UE, przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu (CITES), przestępstwa ubezpieczeniowe, skarbowe i dewizowe, przestępstwa związane z rynkiem pracy

Zespół III

tel. służbowy: (731) 56 39(30); fax służbowy: (731) 56 35;
tel. miejski (89) 522 56 39(30); fax miejski (89) 522 56 35
 


Główne zadania zespołu III:

szeroko pojęte przestępstwa internetowe, bankowe, oszustwa komputerowe, przestępstwa związane z ochroną praw autorskich i przemysłowych

 

Zespół IV DOCHODZENIOWO – ŚLEDCZY

Koordynator:  p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału podkom. Beata Truchan
tel. służbowy: (731) 56 32(30); fax służbowy: (731) 56 35; tel. komórkowy:
tel. miejski (89) 522 56 32(30); fax miejski (89) 522 56 35
e-mail: beata.truchan@ol.policja.gov.pl


Główne zadania zespołu IV:

prowadzenie postępowań przygotowawczych, współpraca z jednostkami podległymi, realizacja szkoleń z zakresu KPK na rzecz jednostek terenowych, realizacja pomocy prawnych na potrzeby jednostek policji w kraju