Komórki do walki z przestępczością gospodarczą w jednostkach Policji województwa warmińsko-mazurskiego

Komórki do walki z Przestępczością Gospodarczą w jednostkach Policji województwa Warmińsko – Mazurskiego:

 • Komenda Miejska Policji w Olsztynie (miasto Olsztyn, powiat olsztyński) - cyw. (89) 522 48 20 sł. 731 48 20
 • Komenda Miejska Policji w Elblągu (miasto Elbląg, powiat elbląski) - cyw. (55) 230 16 70 sł. 734 16 70
 • Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach (granica) – cyw. (89) 762 82 31 sł. 732 12 31
 • Komenda Powiatowa Policji w Braniewie (granica) - cyw. (55) 244 02 31 sł. 734 32 31
 • Komenda Powiatowa Policji w Działdowie - cyw. (23) 698 02 31 sł. 732 32 31
 • Komenda Powiatowa Policji w Ełku - cyw. (87) 621 82 08 sł. 735 52 08
 • Komenda Powiatowa Policji w Giżycku - cyw. (87) 429 92 30 sł. 735 22 30
 • Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi (granica) -  cyw. (87) 615 54 11 sł. 735 74 11
 • Komenda Powiatowa Policji w Iławie - cyw. (89) 640 72 31 sł. 732 62 31
 • Komenda Powiatowa Policji w Ketrzynie -  cyw. (89) 752 92 31 sł. 735 12 31
 • Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim -  cyw. (89) 767 72 60 sł. 732 72 60
 • Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie - cyw. (89) 741 92 65 sł. 732 82 65
 • Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy - cyw. (89) 625 02 31 sł. 732 52 31
 • Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim - cyw. (56) 474 42 32 sł. 732 22 32
 • Komenda Powiatowa Policji w Olecku -  cyw. (87) 520 72 23 sł. 735 32 23
 • Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie - cyw. (89) 642 72 31 sł. 732 42 31
 • Komenda Powiatowa Policji w Piszu - cyw. (87) 425 42 31 sł. 735 42 31
 • Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie - cyw. (89) 623 22 50 sł. 733 12 50
 • Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie - cyw. (87) 427 04 37 sł. 735 64 37