Zadania Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością - Policja Warmińsko-Mazurska

Zadania Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością

Zadania wydziału do Walki z Cyberprzestępczością:

  • prowadzenie ukierunkowanego monitoringu sieci Internet pod kątem ujawniania zamieszczania i rozpowszechniania treści prawnie zabronionych oraz zdarzeń o charakterze przestępczym;
  • prowadzenie ustaleń teleinformatycznych w trybie art. 20 c ustawy o Policji;
  • ujawnianie i zwalczanie przestępstw popełnianych na szkodę lub przy użyciu systemów i sieci komputerowych oraz teleinformatycznych i telekomunikacyjnych;
  • ustalanie sprawców przestępstw wykorzystujących technologie i sieci teleinformatyczne w przestępczej działalności;
  • współpraca z administratorami sieci komputerowych, providerami oraz przedstawicielami firm softwaerowych i telekomunikacyjnych w zakresie monitorowania zdarzeń o charakterze przestępczym;
  • prowadzenie czynności operacyjno - rozpoznawczych, w tym pracy operacyjnej w zakresie właściwości sekcji;
  • pomoc w planowaniu, przygotowaniu i realizacji spraw, w których wymagane są wiedza i umiejętności związane z zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi;
  • współpraca z organami państwa i innymi podmiotami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie wymiany informacji dotyczących nowych zjawisk przestępczych związanych z rozwojem technik informatycznych dla potrzeb prowadzonej pracy operacyjno – rozpoznawczej.