Wydział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

 Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

ul. Partyzantów 6/8
10-959 Olsztyn
tel. (89) 522 56 10
fax (89) 522 56 15

e-mail: naczelnik.oin@ol.policja.gov.pl

 

Naczelnik Wydziału

Katarzyna Żebrowska – Gieszczyńska

 

 

STRUKTURA organizacyjnA

Sekretariat
tel. (89) 522 56 10


Kancelaria Tajna
Kierownik Ewa Węgrzyn
tel. (89) 522 56 13
 
Archiwum
tel. (89) 522 54 32
tel. (89) 522 54 33
tel. (89) 522 54 36
tel. (89) 522 54 39
 
Zespół Postępowań Sprawdzających
Joanna Moszczyńska
tel. (89) 522 56 12
 
Jednoosobowe stanowisko do spraw ochrony systemów i sieci teleinformatycznych
tel. (89) 522 56 20

Jednoosobowe stanowisko ds. ochrony danych osobowych
tel. (89) 522 56 27

Nieetatowy Zespół Postępowań Sprawdzających

Nieetatowy Zespół Ogólny
 


Do podstawowych zadań Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych Wojewódzkiej Policji w Olsztynie należy:

  • ochrona informacji niejawnych, także w systemach i sieciach teleinformatycznych;
  • opracowanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych oraz planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego;
  • kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;
  • zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Komendzie;
  • prowadzenie postępowań sprawdzających wobec osób ubiegających się o przyjęcie do służby (pracy) lub pełniących służbę i zatrudnionych w Komendzie oraz ich szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych;
  • prowadzenie Kancelarii Tajnej Komendy;
  • nadzorowanie obsługi kancelaryjnej w Komendzie;
  • gromadzenie, zabezpieczanie, opracowywanie i udostępnianie uprawnionym podmiotom zasobów archiwalnych Komendy oraz nadzór nad funkcjonowaniem archiwów i składnic akt w jednostkach Policji;