Wydział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

 Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

ul. Partyzantów 6/8
10-521 Olsztyn
tel. (89) 522 56 10
fax (89) 522 56 15

e-mail: naczelnik.oin@ol.policja.gov.pl

 

Naczelnik Wydziału

Katarzyna Żebrowska – Gieszczyńska

 

 

STRUKTURA organizacyjnA

Sekretariat
tel. (89) 522 56 10


Kancelaria Tajna
Kierownik KT
tel. (89) 522 56 13
 
Archiwum
tel. (89) 522 54 32
tel. (89) 522 54 33
tel. (89) 522 54 36
tel. (89) 522 54 39
 
Nieetatowy Zespół Postępowań Sprawdzających
tel. (89) 522 56 12
tel. (89) 522 56 14


 
Jednoosobowe stanowisko do spraw ochrony systemów i sieci teleinformatycznych
tel. (89) 522 56 20

Jednoosobowe stanowisko ds. ochrony danych osobowych
tel. (89) 522 56 27

 

Do podstawowych zadań Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie należy:

  • ochrona informacji niejawnych, w tym w systemach i sieciach teleinformatycznych;
  • opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych oraz planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne w razie wystąpienia sytuacji szczególnych, w tym wprowadzenia stanów nadzwyczajnych;
  • kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;
  • wykonywanie zadań przewidzianych dla Inspektora Ochrony Danych;
  • prowadzenie postępowań sprawdzających wobec osób ubiegających się o przyjęcie do służby/pracy oraz pełniących służbę/zatrudnionych w KWP w Olsztynie, OPP w Olsztynie i SPKP w Olsztynie;
  • prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych;
  • prowadzenie Kancelarii Tajnej;
  • nadzorowanie obsługi kancelaryjnej w jednostce;
  • gromadzenie, zabezpieczanie, opracowywanie i udostępnianie uprawnionym podmiotom zasobów archiwalnych Komendy oraz nadzór nad funkcjonowaniem składnic akt jednostek terenowych garnizonu warmińsko-mazurskiego.