Negocjacje policyjne - Policja Warmińsko-Mazurska

Negocjacje policyjne

NEGOCJACJE POLICYJNE

Jedną z form działalności Policji w sytuacjach kryzysowych są negocjacje.
Oto parę z życia wziętych przykładów akcji policyjnych, w których wykorzystuje się negocjatorów policyjnych, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego:

  • policjant rozmawia z osobą, która od kilku godzin przebywa na dachu budynku i grozi skokiem samobójczym,
  • policjant rozmawia z osobą chorą psychicznie, która zabarykadowała się w mieszkaniu, w sytuacji kiedy – zgodnie z wyrokiem sądu sanitariusze przyjechali zabrać go do domu opieki,
  • policjant rozmawia z osobą, która przetrzymuje zakładników.


Mając na uwadze przykładowe sytuacje kryzysowe, można postawić pytanie – dlaczego, w pierwszej kolejności, wykorzystuje się negocjatorów policyjnych do rozwiązania tych sytuacji, a nie – grupy taktyczne antyterrorystyczne, które są wyśmienicie przygotowane do szybkiego i widowiskowego spacyfikowania sprawców sytuacji kryzysowych. Odpowiedź jest następująca – negocjujemy, aby uniknąć niebezpieczeństwa. Kiedy rozmawiamy – sprawca nie krzywdzi zakładników, nie krzywdzi siebie, mamy możliwość przekonania go do zaniechania działania niezgodnego z prawem.


Specyfika negocjacji polega na tym, że w punkcie wyjścia przepaść pomiędzy stronami wydaje się nie do przebycia, ponieważ interes stron jest zawsze sprzeczny. Początkowo sprawca incydentu ma wszystkie argumenty, natomiast negocjator nie ma nic do zaoferowania, ale chciałby, aby ten oddał mu wszystko. Rozpoczynają się zatem, długie i żmudne rozmowy, w których odchodzi się od konfrontacji. Aby osiągnąć zamierzony cel wykorzystuje się wszystkie strategie negocjacji. Niezwykle istotna jest umiejętność dostosowania procedur do typu sprawcy. Negocjator, w krótkim czasie, przy udziale psychologa policyjnego – konsultanta, dysponując migawką informacyjną o zdarzeniu i sprawcy, powinien trafnie postawić wstępne hipotezy. Od nich zależy sposób prowadzenia negocjacji. Jeżeli sprawca incydentu zastosuje się do wskazówek negocjatora policyjnego to istnieje pewność, że wybrał najkorzystniejsze rozwiązanie, które oznacza sukces wszystkich stron sytuacji kryzysowej.