Imprezy masowe - Policja Warmińsko-Mazurska

Imprezy masowe

Podstawy prawne imprez masowych

 

Wszystkie akty prawne znajdują się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Sejmu RP - http://isap.sejm.gov.pl/search.jsp