Skargi i reklamacje - System jakości - Policja Warmińsko-Mazurska

System jakości

Skargi i reklamacje

Skargi/reklamacje mogą być składane przez klienta do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie lub bezpośrednio do Naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego.
Nie rozpatruje się skarg/reklamacji nie posiadających imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego lub nazwy instytucji  reklamującej usługę (anonimowych).