Ekspedycja - System jakości - Policja Warmińsko-Mazurska

System jakości

Ekspedycji przesyłki zawierającej materiał dowodowy po badaniach do adresata dokonuje się za pośrednictwem poczty lub kuriera.
Istnieje możliwość osobistego odbioru przesyłki przez zleceniodawcę badań za okazaniem dokumentu tożsamości (legitymacji służbowej) lub osoby upoważnionej za okazaniem dokumentu tożsamości i stosownego upoważnienia wystawionego przez osobę uprawnioną.