Utylizacja - System jakości - Policja Warmińsko-Mazurska

System jakości

Po zakończeniu badań pozostałości po badaniach biologicznych (izolaty) oraz pakiety z krwią po badaniach płynów ustrojowych na zawartości alkoholu etylowego poddawane są utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.

Izolaty oraz pakiety z krwią mogą zostać zwrócone zleceniodawcy na pisemne żądanie, o czym należy poinformować laboratorium (szczegóły patrz zakładka zespół biologii, chemii).