Wydanie opinii lub sprawozdania z badań - System jakości - Policja Warmińsko-Mazurska

System jakości

Wydanie opinii lub sprawozdania z badań

Opinia lub Sprawozdanie z badań sporządzana jest  w jednym egzemplarzu.
Istnieje możliwość sporządzenia opinii lub sprawozdania z badań w innej liczbie egzemplarzy na pisemną prośbę zleceniodawcy.

LK KWP w Olsztynie nie wydaje opinii lub sprawozdań z badań w formie elektronicznej. Istnieje możliwość przesłania opinii lub sprawozdania z badań faxem lub w wersji nieedytowalnej elektroniczną pocztą - na pisemną prośbę zleceniodawcy.

Kopiowanie i powielanie opinii, bez pisemnej zgody laboratorium, dozwolone jest wyłącznie w całości.