Laboratorium Kryminalistyczne - Policja Warmińsko-Mazurska

Laboratorium Kryminalistyczne

Logo LK

Laboratorium Kryminalistyczne
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

ul. Lubelska 35
10-408 Olsztyn
tel. (89) 522 42 00
fax (89) 522 42 65


email: naczelnik.lk@ol.policja.gov.pl

 

Naczelnik Wydziału

mł. insp. Mariusz KOPCZYŃSKI

 

Sekretariat
tel. (89) 522 42 00

 

Zakres zadań Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Olsztynie:
1. Planowanie, organizowanie, koordynowanie, realizowanie, a także nadzorowanie na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, techniczno-kryminalistycznego zabezpieczenia procesu wykrywczego poprzez:

  1. wykonywanie ekspertyz kryminalistycznych na rzecz Policji i innych organów procesowych;
  2. udzielanie pomocy, a w razie potrzeby uczestniczenie w oględzinach i innych czynnościach procesowych dotyczących najpoważniejszych przestępstw na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
  3. prowadzenie kartotek i innych zbiorów kryminalistycznych.

2. Uczestniczenie w pracach badawczo – wdrożeniowych z zakresu techniki kryminalistycznej.

3. Realizowanie doskonalenia zawodowego policjantów oraz szkoleń z zakresu techniki kryminalistycznej i badań kryminalistycznych na rzecz:

  1. funkcjonariuszy i pracowników Laboratorium oraz techników kryminalistyki;
  2. regionalnych grup szkoleniowych.

4. Współpraca z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w zakresie szkolenia, określania standardów dla sprzętu i materiałów techniki kryminalistycznej, wdrażania nowych metod badawczych oraz opracowywania ekspertyz kryminalistycznych.

5. Współpraca z uczelniami i innymi instytucjami w zakresie techniki kryminalistycznej i badań kryminalistycznych.