Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych KWP w Olsztynie - Policja Warmińsko-Mazurska

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych KWP w Olsztynie

Obsługę Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych KWP w Olsztynie prowadzi Zespół Socjalny Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Olsztynie.

kontakt:
tel. miejski 89 5225373
Tel. resortowy 731 5373
e mail: danuta.tatarek@ol.policja.gov.pl

 

Dokumenty do pobrania:

  •   Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz.u z 201 r. Nr 70,poz 335 z późn .zm.)
  •   Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 1 lutego 2017 roku r. w sprawie zasad przeznaczania środków Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z funduszu dla pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
  •   Aneks z dnia 18 września 2017 roku  do Regulaminu ZFŚS z dnia 1 lutego 2017 roku
  •   Decyzja Nr 145/2012 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie z dnia 2012 r.w sprawie powołania Komisji ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pracowników Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
  • Wnioski o przyznanie świadczeń socjalnych
  •   Aktualności