Koleżańska Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa

Koleżeńska Kasa Oszczędnościowo – Pożyczkowa to najskuteczniejsza forma wzajemnej pomocy koleżeńskiej w miejscu pracy. Gwarantuje możliwość oszczędzania a jednocześnie uzyskania szybkiego wsparcia finansowego bez zbędnych formalności, dokumentów i odsetek. Dzięki KKOP jesteśmy zarówno osobami, które pomagają a z drugiej strony korzystają z pomocy innych.

W chwili obecnej KKOP przy KWP w Olsztynie liczy ponad 440 osób. Należą do niej pracownicy i funkcjonariusze zatrudnieni w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz w innych jednostkach (OPP Olsztyn, KPP Ostróda, KPP Iława, CBŚ) a także emeryci i renciści – byli pracownicy i funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i jednostek podległych.

 

  • Pożyczki są nieoprocentowane, udzielane w 20 miesięcznych ratach do kwoty 35 000 zł. Wypłata następuje w formie przelewu do 15 dnia każdego miesiąca.
  • Spłatę pożyczki można wstrzymać, a w razie potrzeby zaciągnąć pożyczkę uzupełniającą.
  • Co miesiąc odprowadzane jest 4% Twojego wynagrodzenia brutto lub deklarowanej kwoty, składki regularnie powiększają wysokość Twojego wkładu, który przy wypisaniu się z KKOP odzyskujesz w całości.
  • Wkłady członkowskie i raty zadłużenia potrącane są z wynagrodzenia miesięcznego.

Skład zarządu KKOP przy KWP  w Olsztynie

Przewodniczący:
Dorota Rak (tel. 731 5379)

Sekretarz:
Renata Misiewicz (tel. 731 4023)

Skarbnik:
Ewa Gętek (tel. 731 5362)

Członkowie:
Aleksandra Pogłód (tel. 731 5387)
Wojciech Zajkowski (tel. 731 4007)

Księgowość KKOP prowadzi:
Iwona Kajko (tel. 731 5712)

Skład Komisji Rewizyjnej KKO-P przy KWP w Olsztynie:

Przewodnicząca:
Dominika Waga

Członkowie:
Marta Glińska-Bednarska
Jolanta Kalinowska

konto bankowe KKOP