Adaptacja zawodowa policjantów w powiecie węgorzewskim - Aktualności - Policja Warmińsko-Mazurska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KPP Węgorzewo

Adaptacja zawodowa policjantów w powiecie węgorzewskim

Szeregi policjantów z węgorzewskiej komendy zasiliło 6 młodych funkcjonariuszy, którzy obywają adaptację zawodową. Pełnić oni będą służbę na ulicach Węgorzewa oraz powiatu. Adeptów na terenie jednostki powitała I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Węgorzewie kom. Marta Umbras.

Wczoraj (08.07.2019) w Komendzie Powiatowej Policji w Węgorzewie adaptację zawodową rozpoczęło 6 funkcjonariuszy. Po zakończeniu szkolenia zawodowego podstawowego, młodzi policjanci kierowani są do odbycia adaptacji zawodowej w wydziałach prewencji. To kolejny etap szkolenia podczas służby przygotowawczej.  Młodych adeptów powitała I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Węgorzewie nadkom. Marta Umbras oraz naczelnik wydziału prewencji i ruchu drogowego kom. Adrian Gajda i asp. sztab. Mariusz Faber zastępca naczelnika wydziału prewencji i ruchu drogowego.

Funkcjonariusze pełnić będą służby na terenie miasta Węgorzewa oraz mniejszych miejscowości na terenie powiatu. Jednym z podstawowych zadań policjantów będzie zapobieganie i ujawnianie sprawców wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców. Adepci monitorować będą rejony parków, skwerów, placów zabaw i głównych ciągów komunikacyjnych. Skupią się także na miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do zakłócania porządku.

Obecność funkcjonariuszy możliwa jest dzięki wsparciu udzielonemu przez władze samorządowe tj. Starostę Węgorzewskiego, Burmistrza Miasta Węgorzewo oraz Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgorzewie.

gm/in

  • Zdjęcie grupowe 6 policjantów z adaptacji zawodowej z nadkom. Martą Umbras
    Policjanci z nadkom. Martą Umbras
  • Odprawa do służby policjantów z adaptacji zawodowej z nadkom. Martą Umbras
    Odprawa do służby