Policyjna łódź znalazła nowych właścicieli - Aktualności - Policja Warmińsko-Mazurska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KPP Braniewo

Policyjna łódź znalazła nowych właścicieli

Choć zmieniła właścicieli i przeszła gruntowną metamorfozę zmieniając barwę z niebieskiej na czerwoną, to wciąż służy jednemu celowi umożliwia niesienie pomocy potrzebującym na wodach Zalewu Wiślanego. Decyzją insp. Tomasza Klimka – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie służbowa łódź Harpun 550 trafiła do fromborskiego samorządu. W weekend zasiliła flotę miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej.

W minioną sobotę (06.07.2019) we fromborskim porcie odbyło się oficjalne przekazanie łodzi Harpun 550. Jednostka pływająca należała dotąd do policjantów z Warmii i Mazur. Decyzją insp. Tomasza Klimka – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie łódź trafiła do Urzędu Miasta i Gminy Frombork, by docelowo zasilić flotę  miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. W uroczystości w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie uczestniczył nadkom. Tadeusz Telenga – Komendant Powiatowy Policji w Braniewie, który oficjalnie przekazał kluczyki do łodzi nowym właścicielom.  Choć już nie w niebieskich, a czerwonych barwach łódź niezmiennie będzie służyła realizacji zadań ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywającym nad wodami Zalewu Wiślanego. Strażacy ochotnicy dziękując insp. Klimkowi podkreślali, że dzięki okazanej życzliwości będą mogli realizować swoje plany, doskonalić umiejętności w ratownictwie wodnym, a tym samym nieść pomoc potrzebującym.

js/in

  • nadkom. Tadeusz Telenga – Komendant Powiatowy Policji w Braniewie przekazuje łódź ochotniczej straży pożarnej
    Przekaznie policyjnej łodzi ochotniczej straży pożarnej
  • Policyjna łódź, która przeszła gruntowną metamorfozę zmieniając barwę z niebieskiej na czerwoną
    Policyjna łódź przezkazana ochotniczej straży pożarnej