Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Logo KWP

Insp. Tomasz Klimek spotkał się z laureatami eliminacji wojewódzkich Konkursu pn. Ogólnopolski Festiwal Form Teatralnych, Literackich, Filmowych i Malarskich „100 lat Policji”

Biuro Komunikacji Społecznej oraz Biuro Historii i Tradycji Policji KGP z okazji obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej zorganizowało Konkurs pn. Ogólnopolski Festiwal Form Teatralnych, Literackich, Filmowych i Malarskich „100 lat Policji”, którego celem jest upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o zadaniach, misji i etosie tej formacji mundurowej. Dzisiaj z laureatami eliminacji wojewódzkich spotkał się insp. Tomasz Klimek.

Konkurs realizowany jest z okazji obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej. Zwycięzcy konkursu finałowego zaproszeni będą na centralne obchody Święta Policji, które odbędą się w Warszawie i tam zostaną wręczone im nagrody.

Konkurs składa się z dwóch etapów: etapu wojewódzkiego tzw. eliminacji oraz części finałowej organizowanej na poziomie ogólnopolskim.

Organizatorzy przewidzieli 4 kategorie konkursu, z której w każdej wyłoniona zostanie najlepsza praca. Są to kategorie: sceniczna, literacka, audiowizualna oraz plastyczna.

Konkurs skierowany jest do policjantów, pracowników policji oraz ich rodzin, uczniów klas mundurowych, członków stowarzyszeń oraz kółek zainteresowań związanych z Policją, itp.

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie była odpowiedzialna za przeprowadzenie eliminacji wojewódzkich.

Zwycięzcy etapu wojewódzkiego w kategoriach:

1.audiowizualnej - asp. szt. Sławomir  Kobyliński - Wydział Zabezpieczenia Miasta KMP w Olsztynie - film „Policja wczoraj i dziś”.

2. plastycznej  - sierż. szt. Przemysław Ziółkowski - Wydział Zabezpieczenia Miasta KMP w Olsztynie - plakat  „100-lecie Polskiej Policji”. Wart odkreślenia jest fakt, że policjant brał udział we wcześniejszych konkursach m. in. na projekt medalu okolicznościowego na 100-lecie Policji).

Dzisiaj laureaci eliminacji wojewódzkich spotkali się z insp. Tomaszem Klimkiem. Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie pogratulował policjantom sukcesu oraz podziękował za zaangażowanie. Docenił, że funkcjonariusze w sposób twórczy spędzają czas wolny, wykorzystując swoje umiejętności i talent. W ten sposób nie tylko promują miejsce, z którym związani są zawodowo, ale także pokazują swoje drugie oblicze – wrażliwych artystów.

Zwycięskie prace przesłane zostały do KGP, aby wziąć udział w finale ogólnopolskim konkursu.

jsz/in

  • spotkanie laureatów konkursu pn.ogólnopolski festiwal form teatralnych, literackich, filmowych i malarskich "100 - lat Policji"
  • spotkanie laureatów konkursu pn.ogólnopolski festiwal form teatralnych, literackich, filmowych i malarskich "100 - lat Policji"
  • spotkanie laureatów konkursu pn.ogólnopolski festiwal form teatralnych, literackich, filmowych i malarskich "100 - lat Policji"
  • spotkanie laureatów konkursu pn.ogólnopolski festiwal form teatralnych, literackich, filmowych i malarskich "100 - lat Policji"