Wojewódzkie szkolenie obronne - Aktualności - Policja Warmińsko-Mazurska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wojewódzkie szkolenie obronne

Policjanci Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, przeprowadzili szkolenie obronne dla grupy policjantów i pracowników Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego.

Funkcjonariusze Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, przeprowadzili szkolenie obronne dla grupy policjantów i pracowników Policji, realizujących zadania obronne w podległych komendach powiatowych (miejskich) Policji województwa warmińsko-mazurskiego.

W szkoleniu udział wzięli policjanci i pracownicy Policji realizujący na co dzień zadania organizacyjno-kadrowe, operacyjno-sztabowe oraz logistyczne.

Głównym zamierzeniem tego spotkania była realizacja tematyki szkolenia obronnego, zgodnie z Planem szkolenia obronnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie na 2019 rok, w tym omówienie procesu militaryzacji jednostek organizacyjnych Policji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz w przypadku podwyższania gotowości obronnej państwa.

Na szkoleniu podsumowano realizację przygotowań obronnych w województwie w 2018 roku, omówiono przedsięwzięcia w roku bieżącym, w tym:

- organizację i przeprowadzenie ogólnokrajowego ćwiczenia powołania osób, mających nadane przydziały organizacyjno - mobilizacyjne do służby w jednostce zmilitaryzowanej Policji pk. „EGIDA-19”.

Wśród prelegentów, oprócz przedstawicieli wydziałów branżowych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie (Sztab Policji, Wydział Kadr i Szkolenia, Rzecznik Prasowy, Główny Księgowy, Wydział Zaopatrzenia, Wydział Łączności i Informatyki) były również zaproszone osoby z:

- Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w osobie kierownika Oddziału Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej Pana Stefana Nowika,

- Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie w osobie mjr Jacka Wieliczko.

W szkoleniu udział wzięły 52 osoby.

ssz/kw

 • szkolenie egida, wykłady
 • szkolenie egida, wykłady
 • szkolenie egida, wykłady
 • szkolenie egida, wykłady
 • szkolenie egida, wykłady
 • szkolenie egida, wykłady
 • szkolenie egida, wykłady
 • szkolenie egida, wykłady
 • szkolenie egida, wykłady
 • szkolenie egida, wykłady
 • szkolenie egida, wykłady
 • szkolenie egida, wykłady
 • szkolenie egida, wykłady